• مۇراجەتنامە
 • زاۋۇت
 • راسداۋا
 • ئەركىن
 • پۇتۇن

  مۇھىم ھاۋارايىدىن ئالدىن مەلۇمات! شىنجاڭدا يامغۇر، قار يېغىپ، بوران چىقىپ، تېمپېراتۇرا تۆۋەنلەيدۇ

  مەنبە : uy.ts.cn
  يوللانغان ۋاقىت : 19:29 13-04-2020
  تەھرىر : توغراق
  چوڭ
  ئوتتۇرا
  كىچىك
  خەت چوڭ - كىچىكلىكى >>

  تىيانشان تورى خەۋىرى: 4-ئاينىڭ 12-كۈنى شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئىستانسىسى تارقاتقان خەۋەرگە قارىغاندا، مۆلچەرلىنىشىچە 4-ئاينىڭ 14-كۈنى كېچىدىن 4-ئاينىڭ 17-كۈنى كۈندۈزگىچە، ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ شىمالىي ۋە شەرقىي قىسمى، بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ غەربىي قىسمى، تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى تاغلىق رايون قاتارلىق جايلارنىڭ قىسمەن رايونلىرىدا قاتتىق يامغۇر ياكى قاتتىق قار ياغىدىكەن؛ شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭدىكى شامال ئېغىزلىرىدا 12 ~ 11 بال ئۆتكۈنچى بوران چىقىدىكەن؛ شىمالىي شىنجاڭ، قومۇل شەھىرىنىڭ شىمالىي قىسمىدا تېمپېراتۇرا جەمئىي ℃8 ~ ℃5 قىچە تۆۋەنلەيدىكەن، شىخەنزە شەھىرى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى ئوبلاستى، قومۇل شەھىرىنىڭ شىمالىدىكى قىسمەن جايلاردا تېمپېراتۇرا ℃10 ~ ℃8 قىچە تۆۋەنلەيدىكەن.

  ھۆل-يېغىندىن ئالدىن مەلۇمات: 4-ئاينىڭ 14-كۈنى كېچىدىن 4-ئاينىڭ 17-كۈنى كۈندۈزگىچە، شىمالىي شىنجاڭ، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تاغلىق رايون، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى تاغلىق رايون، ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تاغلىق رايون، بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تاغلىق رايون، قومۇل شەھىرىنىڭ شىمالىي قىسمىدا سىم-سىم ياكى ئازراق يامغۇر (تاغلىق رايونلاردا قار) ياغىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئىلى ئوبلاستى، بورتالا ئوبلاستى، تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي ۋە جەنۇبىي قىسمى، شىخەنزە شەھىرىنىڭ جەنۇبىي قىسمى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى ئوبلاستى، ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تاغلىق رايون، بايىنغولىن ئوبلاستىنىڭ شىمالىي قىسمى قاتارلىق قىسمەن رايونلاردا ئوتتۇرھال ياكى قاتتىق يامغۇر ياكى قار (يىغىندى ھۆل-يېغىن مىقدارى 20-8 مىللىمېتىر) ياغىدىكەن. ئىلى ئوبلاستىنىڭ شىمالىي ۋە شەرقىي قىسمى، بورتالا ئوبلاستىنىڭ غەربىي قىسمى، تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى ئوبلاستىدىكى تاغلىق رايون قاتارلىق قىسمەن رايونلاردا قاتتىق يامغۇر ياكى قاتتىق قار (يىغىندى ھۆل-يېغىن مىقدارى 50-12 مىللىمېتىر) يېغىپ، تاغلىق رايونلارنىڭ قىسمەن جايلىرىدا يېڭىدىن كۆپەيگەن يىغىندى قارنىڭ قېلىنلىقى 8 سانتىمېتىردىن 10 سانتىمېتىرغىچە بولىدىكەن.

  بوراندىن ئالدىن مەلۇمات: 4-ئاينىڭ 15-كۈنى كۈندۈزدىن 4-ئاينىڭ 16-كۈنى كېچىگىچە، شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭدا 5 بال ئەتراپىدا غەربىي شىمال شامىلى چىقىپ، ئىلى ئوبلاستى، بورتالا ئوبلاستى، تارباغاتاي ۋىلايىتى، ئالتاي ۋىلايىتى، قاراماي شەھىرى، سانجى ئوبلاستى، قومۇل شەھىرى قاتارلىق جايلارنىڭ شامال ئېغىزى رايونلىرىدا شامال كۈچى 10-9 بالغا يېتىپ، 12-11 بال ئۆتكۈنچى بوران چىقىدىكەن. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى تارىم ئويمانلىقىنىڭ شەرقىي قىسمىدا 5 بال ئەتراپىدا قىيپاش شەرق شامىلى چىقىدىكەن ھەمدە چاڭ-توزانلىق ياكى قۇم-بورانلىق ھاۋارايى كۆرۈلىدىكەن، بۇنىڭ ئىچىدە بايىنغولىن ئوبلاستىنىڭ جەنۇبىي قىسمى، ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ جەنۇبىي قىسمى، خوتەن ۋىلايىتى، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى قىسمەن جايلاردا قۇم-بورانلىق ھاۋارايى كۆرۈلىدىكەن.

  تېمپېراتۇرا تۆۋەنلەشتىن ئالدىن مەلۇمات: 4-ئاينىڭ 15-كۈنى كۈندۈزدىن 4-ئاينىڭ 17-كۈنى كۈندۈزگىچە، سوغۇق ھاۋا ئېقىمىنىڭ تەسىرىدە، شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭدا تېمپېراتۇرا ئۇدا تۆۋەنلەيدىكەن، بۇ جەرياندا تېمپېراتۇرىنىڭ تۆۋەنلەش دەرىجىسى ℃8 ~ ℃5 قىچە بولىدىكەن، بۇنىڭ ئىچىدە شىخەنزە شەھىرى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى ئوبلاستى، قومۇل شەھىرىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى قىسمەن جايلاردا تېمپېراتۇرا ℃10~℃8قىچە تۆۋەنلەيدىكەن. جەنۇبىي شىنجاڭ ئويمانلىقىدىكى كۆپ قىسىم جايلاردا تېمپېراتۇرىنىڭ تۆۋەنلەش دەرىجىسى ℃5 ئەتراپىدا بولىدىكەن.

  ئەڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرا: 4-ئاينىڭ 16-كۈنىدىن 4-ئاينىڭ 17-كۈنىگىچە شىمالىي شىنجاڭدىكى تاغلىق رايوندا تۆۋەن تېمپېراتۇرا ℃12- ~ ℃7-قىچە تۆۋەنلەيدىكەن، 4-ئاينىڭ 16-كۈنى سەھەردە ئىلى ئوبلاستى، بورتالا ئوبلاستى، تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تۈزلەڭلىك رايونىدا تېمپېراتۇرا ℃7 ~℃3 قىچە بولىدىكەن، 4-ئاينىڭ 17-كۈنى ئەتىگەن ئالتاي ۋىلايىتى، شىخەنزە شەھىرى، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى ئوبلاستىدىكى تۈزلەڭلىكتە تېمپېراتۇر ℃5 ~ ℃3 بولىدىكەن، 4-ئاينىڭ 18-كۈنى سەھەردە قومۇل شەھىرىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى تۈزلەڭلىك رايونىدا تېمپېراتۇرا ℃8~℃5 بولىدىكەن.

  ئۈرۈمچى شەھىرى: شەھەر رايونى، مىچۈەن-دۇڭسەن رايونىدا 4-ئاينىڭ 15-كۈنى چۈشتىن كېيىن ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېچىدە قاتتىق يامغۇر ياغىدىكەن، 4-ئاينىڭ 16-كۈنى كۈندۈزدىن 4-ئاينىڭ 17-كۈنى كۈندۈزگىچە ئازراق يامغۇر يېغىپ، يىغىندى ھۆل-يېغىن مىقدارى 18 مىللىمېتىردىن 22 مىللىمېتىرغىچە بولىدىكەن؛ تاغلىق رايوندا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن قارغا ئۆزگىرىدىكەن، يىغىندى ھۆل-يېغىن مىقدارى 15 مىللىمېتىردىن 20 مىللىمېتىرغىچە بولىدىكەن، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان رايونلاردا ئومۇميۈزلۈك 5 بال غەربىي شىمال شامىلى چىقىپ، 4-ئاينىڭ 17-كۈنى سەھەردە شەھەر رايونىدا تېمپېراتۇرا ℃3 ئەتراپىدا تۆۋەنلەيدىكەن؛ داۋانچىڭ رايونىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، 9-8 بال ئۆتكۈنچى غەربىي شىمال بورىنى چىقىدىكەن.


  مەزمۇن ئاستى 660-50
  كۈرۈش4
  كۈرۈش بەت3
  توك پار
  مۇشۇ تۈردىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  بەخىت دوختۇر خانىسى